KARIÉRNE PORADENSTVO

Kariérne poradenstvo poskytujeme na základe 20 ročných skúseností v oblasti vyhľadávania a výberu pracovníkov, personálneho poradenstva a vzdelávania. Pri práci s klientom sa zameriavame najmä na získanie vhodnej pracovnej pozície. Poradenstvo prebieha formou individuálnych konzultácií alebo skupinových workshopov. Vďaka nášmu poradenstvu získate odpovede na otázky ako:

 • Na akú prácu mám najlepšie predpoklady?
 • Ako si mám hľadať pracovné ponuky?
 • Ako si napísať životopis (CV) a motivačný list (sprievodný text), aby som mal väčšiu šancu na úspech?
 • Čo ma čaká na pracovnom pohovore a ako sa naň mám pripraviť? Aké chyby robím na pohovoroch?
 • Kde robím chybu, keď si neviem dlhodobo nájsť prácu?

Služby kariérneho poradenstva sú platené.

 

  INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE

  Tento typ kariérneho poradenstva, kde je nevyhnutný individuálny a diskrétny prístup konzultanta, resp. nie je v dohľadnej dobe naplánovaný skupinový tréning, ktorý by naplnil Vaše očakávania a potreby. Individuálne konzultácie poskytujeme formou osobného stretnutia alebo video rozhovoru (SKYPE, Hangouts). Konzultáciu je nutné si dohodnúť vopred telefonicky na čísle: 0911 766 033 alebo emailom na adrese: klempa@activeps.sk.

  Cena hodinovej konzultácie je: 30,-EUR s DPH.


  WORKSHOPY

  Táto forma kariérového poradenstva je zameraná na získanie zručností a informácií pre nájdenie a získanie vhodnej práce a nie je nevyhnutný individuálny a diskrétny prístup konzultanta. Jedná sa teda najmä o nácvik a používanie funkčných postupov a praktík, získanie dôležitých informácií, či výmenu skúseností. Worshopy sú realizované ako živé workshopy v našich priestoroch, alebo online, teda formou webinárov. Počet účastníkov na živých workshopoch je obmedzený na 12 osôb.

  Obsahové zameranie, termíny, formu a cenu aktuálnych workshopov nájdete v nasledujúcej tabuľke:

  TermínNázov workshopu
  FormaCena s DPHVoľných miest