IT PROFESSIONALS

Personálna služba IT Professionals je zameraná na vyhľadávanie a výber kandidátov v oblasti IT.

Naša práca je založená na dobrej znalosti IT trhu a vyhľadávaní kandidátov v tomto segmente neštandardnými nástrojmi na báze internetových komunikačných kanálov. Ide najmä o pozície programátorov, IT špecialistov, konzultantov a projektových manažérov.

Výsledkom našej práce je vyhľadanie a oslovenie vhodných kandidátov aj na veľmi vyčerpanom trhu informačných technológií.