Personálne služby pre firmy

Táto sekcia je určená firemným zákazníkom, teda tým, ktorí hľadajú pracovníkov alebo iné personáno - poradenské služby, ktoré poskytujeme. Na stránke sa môžete dozvedieť viac o nami ponúkaných produktoch a službách a po prihlásení sa do systému získať prístup k podrobným informáciám týkajúcich sa jednotlivých produktov a služieb.

 

Recruiting

Personálna služba Recruiting (vyhľadávanie, nábor a výber pracovníkov) je zameraná najmä na vyhľadávanie a výber nižších a juniorských pozícií.

Naša práca je pri tejto metodike založená na inzercii (internetovej aj plošnej v tlačených médiách), práci s databázou uchádzačov a osobnými pohovormi s uchádzačmi).

Výsledkom našej práce je prezentácia niekoľkých vhodných kandidátov na požadovanú pracovnú pozíciu.

Viac o službe...

 

Headhunting

Personálna služba Headhunting ( vyhľadanie a priame oslovenie potenciálne vhodných pracovníkov) je náročnejšou metódou vyhľadávania a výberu kandidátov. Je vhodná najmä na vyhľadávanie a výber kandidátov pre manažérske pozície alebo pozície senior špecialistov.

Naša práca pri tejto službe je založená na dobrej znalosti trhu, priamom vyhľadávaní a oslovovaní kandidátov a sofistikovaných metódach hodnotenia a výberu kandidátov ako sú psychologické testy, či získavanie referencií.

Výsledkom našej práce je komplexný prieskum trhu na úrovni hľadanej pozície a predstavenie najvhodnejších kandidátov.

Viac o službe...

 

IT Professionals

Personálna služba IT Professionals je zameraná na vyhľadávanie a výber kandidátov v oblasti IT.

Naša práca je založená na dobrej znalosti IT trhu a vyhľadávaní kandidátov v tomto segmente neštandardnými nástrojmi na báze internetových komunikačných kanálov. Ide najmä o pozície programátorov, IT špecialistov, konzultantov a projektových manažérov.

Výsledkom našej práce je vyhľadanie a oslovenie vhodných kandidátov aj na veľmi vyčerpanom trhu informačných technológií.

Viac o službe...

 

Jobhunting

Personálna služba Jobhunting je pre firmu vlastne ponukou kandidáta ktorý má na trhu práce vysokú hodnotu (svojím know - how, skúsenosťami, a pod.) aj napriek tomu že aktuálne takéhoto človeka nehľadá. Po stretnutí takáto potreba môže vzniknúť, prípadne firma môže vymeniť zamestnanca, s ktorým sú dlhodobo nespokojní.

Jedná sa najmä o kandidátov na pozíciách senior špecialistov a manažérov so žiadanými znalosťami a skúsenosťami na trhu. Tí si z viacerých dôvodov nemôžu alebo nechcú hľadať prácu sami a preto ich zastupujeme my.

Výsledkom našej práce je ponúknutie a prezentácia kvalitného a zaujímavého kandidáta, bez čakania a zadávania vyhľadávania a výberu kandidátov na obsadzované pozície.

Viac o službe...

 

Assessment systems

Personálna služba Assessment Systems je zameraná na hodnotenie vhodnosti kandidátov na pracovné pozície pomocou modernej psychologickej diagnostiky Hogan Assessment Systems.

Výsledkom našej práce je zistenie a popísanie vhodnosti kandidátov na obsadzované pozície. Súčasťou výslednej správy je zhodnotenie silných aj slabých stránok kandidáta s návrhom na jeho prípadný ďalší rozvoj.

Viac o službe...

 

Outplacement

Jedným z výborných nástrojov ako sa s prepúšťaným zamestnancom korektne rozísť je okrem veľkorysého odstupného aj podpora a pomoc v hľadaní a uplatnení sa na trhu práce formou OUTPLACEMENTOVÝCH asistenčných programov.

Personálno - poradenská služba Outplacement je pre firmu aktívny program uvoľňovania zamestnancov, ktorý slúži na zvýšenie ich šancí pri znovu-uplatnení sa na trhu práce.

Viac o službe...

Copyright 2008 - 2018 ACTIVE Personnel Solutions, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Stránky generuje redakčný systém FORNIX CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.