HEADHUNTING

 

Popis služby

 

 1. Analýza - každá obsadzovaná pozícia si vyžaduje spracovanie analýzy pozície a to konkrétne náplň práce, úlohy a ciele pozície. Nevyhnutná je aj analýza požiadaviek na kvalitu pracovníka, ktorý by mal danú pozíciu zastávať.
 2. Job Description & Requirements - po analýze pracovnej pozície nastáva krok, ktorý zahŕňa podrobný popis pracovnej pozície. Ten obsahuje zodpovednosti pracovníka na danej pozícii, špecifikáciu jednotlivých úloh a očakávané výsledky práce.
 3. Long List - analýza trhu a identifikácia pozícií a firiem vhodných na priame oslovenie potenciálnych kandidátov.
 4. Inzercia - obsadzovaná pracovná pozícia je následne zverejnená na pracovných web portáloch Profesia, CV Online, Job.sk a pod. prípadne v tlačených periodikách alebo prostredníctvom iných komunikačných kanálov v závislosti od pracovnej pozície, resp. požiadaviek klienta. Každú pozíciu inzerujeme aj na našej vlastnej stránke v sekcii Pracovné Ponuky .
 5. Networking - priame oslovovanie potenciálnych kandidátov v záujmových a spoločenských sieťach kontaktov ako napríklad LinkedIn, Naymz, Xing, Facebook , rôzne blogy a cielená distribúcia informácií o obsadzovanej pracovnej pozícii v rámci týchto sietí.
 6. Prieskum trhu - zároveň popri inzercii prebieha oslovovanie potenciálnych kandidátov na základe zoznamu Long List. Prvotná komunikácia s potenciálnymi kandidátmi zisťuje ich aktuálnu dostupnosť na trhu práce.
 7. Screening - úvodná selekcia, ktorá spočíva v základnej komunikácii s kandidátmi o pozícii telefonicky (prípadne prostredníctvom SKYPE , MSN , ICQ ). Sledujú sa tým základné predpoklady vhodnosti kandidáta na obsadzovanú pozíciu a jeho primárna motivácia.
 8. Interview - vyšší stupeň selekcie, ktorý zahŕňa hĺbkové osobné pohovory (prípadne prostredníctvom Video SKYPE , MSN , ICQ ) zameranéna pracovné skúsenosti a osobnostné vlastnosti kandidáta vzhľadom k obsadzovanej pozícii. V prípade potreby sa sledujú aj iné kvalitatívne predpoklady, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie úloh priamo súvisiacich s obsadzovanou pozíciou.
 9. Assessment Systems - realizácia odborných a osobnostných testov (Hogan Assessment Systems), ktoré sú zamerané na hodnotenie vhodnosti kandidátov na pracovné pozície pomocou modernej psychologickej diagnostiky.
 10. Referencie - na zaručenie maximálnej kvality sa u každého potenciálneho kandidáta získavajú referencie od bývalých zamestnávateľov.
 11. Profil kandidáta - príprava sprievodných materiálov o vybraných kandidátoch, nazývaných Profil kandidáta zahŕňa: osobné informácie, vzdelanie kandidátov, doterajšiu prax, ich reálne vlastnosti a schopnosti, odporúčania konzultanta, platové očakávania, možnosti nástupu a iné doplnkové informácie súvisiace s výberom na pracovnú pozíciu.
 12. Prezentácia vybraných kandidátov - zorganizovanie osobného stretnutia medzi kandidátom a zástupcom firmy, väčšinou za účasti konzultanta. Zákazník sa potom na základe osobného kontaktu s kandidátmi rozhodne, ktorého prijme do pracovného pomeru.
 13. Nástup vybratých kandidátov a plynutie garancie - úspešní kandidáti následne nastúpia do firmy na základe pracovnej zmluvy medzi klientom (firmou) a uchádzačom. Na každého úspešného kandidáta sa vzťahuje 6-mesačná garancia .

 

 

Časový harmonogram

 

Headhunting - casovy harmonogram

po kliknutí na zmenšený obrázok sa Vám časový harmonogram zobrazí vo zväčšenom formáte

 

 

Copyright 2008 - 2018 ACTIVE Personnel Solutions, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Stránky generuje redakčný systém FORNIX CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.