IT PROFESSIONALS

 

Popis služby

 

  1. Analýza - každá obsadzovaná IT pozícia si vyžaduje spracovanie analýzy pozície a to konkrétne náplň práce, úlohy a ciele pozície. Nevyhnutná je aj analýza požiadaviek na kvalitu pracovníka, ktorý by mal danú pozíciu zastávať.
  2. Job Description & Requirements - po analýze pracovnej pozície nastáva krok, ktorý zahŕňa podrobný popis pracovnej pozície. Ten obsahuje zodpovednosti pracovníka na danej pozícii, špecifikáciu jednotlivých úloh a očakávané výsledky práce.
  3. Inzercia - obsadzovaná pracovná pozícia je následne zverejnená na pracovných web portáloch Profesia, CV Online, Job.sk, Informatici a pod. prípadne v tlačených periodikách alebo prostredníctvom iných komunikačných kanálov v závislosti od pracovnej pozície, resp. požiadaviek klienta. Každú pozíciu inzerujeme aj na našej vlastnej stránke v sekcii Pracovné Ponuky .
  4. Networking - priame oslovovanie potenciálnych kandidátov v záujmových a spoločenských sieťach kontaktov ako napríklad LinkedIn, Naymz, Xing, Facebook , IT Toolbox , rôzne blogy a cielená distribúcia informácií o obsadzovanej pracovnej pozícii v rámci týchto sietí.
  5. Screening - úvodná selekcia, ktorá spočíva v základnej komunikácii s kandidátmi o pozícii telefonicky (prípadne prostredníctvom SKYPE , MSN , ICQ ). Sledujú sa tým základné predpoklady vhodnosti kandidáta na obsadzovanú pozíciu a jeho primárna motivácia.
  6. Interview - vyšší stupeň selekcie, ktorý zahŕňa hĺbkové osobné pohovory (prípadne prostredníctvom Video SKYPE , MSN , ICQ) zamerané na pracovné skúsenosti a osobnostné vlastnosti kandidáta vzhľadom k obsadzovanej pozícii. V prípade potreby sa získavajú (najčastejšie formou testu) podrobné informácie o konkrétnych IT znalostiach a kompetenciách kandidáta.
  7. Referencie - na zaručenie maximálnej kvality sa u každého potenciálneho kandidáta získavajú referencie od bývalých zamestnávateľov.
  8. Profil kandidáta - príprava sprievodných materiálov o vybraných kandidátoch, nazývaných Profil kandidáta zahŕňa: osobné informácie, vzdelanie kandidátov, doterajšiu prax, ich reálne vlastnosti a schopnosti, odporúčania konzultanta, platové očakávania, možnosti nástupu a iné doplnkové informácie súvisiace s výberom na pracovnú pozíciu.
  9. Prezentácia vybraných kandidátov - zorganizovanie osobného stretnutia medzi kandidátom a zástupcom firmy, väčšinou za účasti konzultanta. Zákazník sa potom na základe osobného kontaktu s kandidátmi rozhodne, ktorého prijme do pracovného pomeru.
  10. Nástup vybratých kandidátov a plynutie garancie - úspešní kandidáti následne nastúpia do firmy na základe pracovnej zmluvy medzi klientom (firmou) a uchádzačom. Na každého úspešného kandidáta sa vzťahuje 3 až 6-mesačná garancia .

 

 

Časový harmonogram

 

IT Professionals casovy harmonogram

po kliknutí na zmenšený obrázok sa Vám časový harmonogram zobrazí vo zväčšenom formáte

 

Copyright 2008 - 2018 ACTIVE Personnel Solutions, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Stránky generuje redakčný systém FORNIX CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.