ACTIVE PS - JOBHUNTING

 

Popis služby

 

  1. Market Research - pre kandidáta, s ktorým sa dohodneme na spolupráci, vypracujeme zoznam potenciálnych zamestnávateľov (medzi ktorými môžete byť aj vy) v závislosti od kvality uchádzača ako aj od požadovanej náplne práce, odvetvia, prípadne iných kritérií podľa požiadaviek jednotlivca.
  2. Profil kandidáta - príprava sprievodných materiálov o vybraných kandidátoch, nazývaných Profil kandidáta zahŕňa: osobné informácie, vzdelanie kandidátov, doterajšiu prax, ich reálne vlastnosti a schopnosti, odporúčania konzultanta, platové očakávania, možnosti nástupu a iné doplnkové informácie súvisiace s výberom na pracovnú pozíciu.
  3. Prezentácia kandidáta - zorganizovanie osobného stretnutia medzi kandidátom a zástupcom firmy, väčšinou za účasti konzultanta. Zákazník sa potom na základe osobného kontaktu s kandidátom rozhodne, či ho prijme do pracovného pomeru, resp. s ním bude pokračovať v komunikácii alebo nie.
  4. Nástup vybraného kandidáta a plynutie garancie - úspešný kandidát následne nastúpi do firmy na základe pracovnej zmluvy uzavretej s klientom (firmou). Na každého úspešného kandidáta sa vzťahuje podľa typu obsadenej pozície 3-mesačná, prípadne 6-mesačná garancia .

 

Časový harmonogram

Všetci ponúknutí kandidáti v rámci služby Jobhunting sú k dispozícii takmer okamžite, pretože sú pevne rozhodnutí o svojom odchode zo súčasného zamestnania a väčšinou sú už vo výpovednej lehote alebo pracovný pomer už ukončili.

 

Copyright 2008 - 2018 ACTIVE Personnel Solutions, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Stránky generuje redakčný systém FORNIX CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.